Klinična študija zdravljenja osteoartritisa kolenskega sklepa z matičnimi celicami

zdravljenja osteoartritisa kolenskega sklepa

Terapije z uporabo mezenhimskih matičnih celic sprožajo precej zanimanja v veterinarski medicini. V študiji, ki smo jo izvedli na Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani smo ocenjevali uspešnost zdravljenja.

zdravljenja osteoartritisa kolenskega sklepa

Zdravljenje z mezenhimskimi matičnimi celicami je v zadnjih letih deležna veliko pozornosti in tudi razprav v veterinarski medicini. V predstavljeni raziskavi smo preverjali učinkovitost zdravljenja z matičnimi celicami pri vnetju kolenskih sklepov pri psih.

V raziskavi je bilo vključenih 10 psov z vnetjem obeh kolenskih sklepov. Od 10 zdravljenih psov smo po enem letu pri devetih opazili značilno izboljšanje šepanja po enem letu. Rentgenske slike po enem letu sicer niso pokazale izboljšanja sklepne površine, vendar pa pri 7 od 10 zdravljenih sklepov ni prišlo do napredovanja bolezni, medtem ko je pri vseh 10 nezdravljenih sklepih prišlo do značilnega poslabšanja sklepne površine (večje število oziroma velikost izrastkov).

Rezultati te raziskave kažejo pomembne učinke mezenhimskih matičnih celic pri zdravljenju vnetja sklepov pri psih in potrjujejo, da je takšno zdravljenje primeren način zdravljenja te nevarne kronične bolezni psov.