Matične celice kot tovarna biološko aktivnih molekul

Matične celice kot tovarna biološko aktivnih molekul

Mezenhimske matične celice so kmalu po njihovem odkritju vzbudile veliko zanimanja predvsem zaradi njihove sposobnosti pretvorbe v druge tipe celic in potenciala za regenerativno medicino, ki ga s tem nosijo. Dodatne raziskave pa so kmalu pokazale, da sposobnost pretvorbe v druge tipe celice ni edina njihova sposobnost, ki naredi matične celice privlačne za uporabo v terapevtske namene. Mezenhimske matične celice namreč ob signalih poškodbe izločajo širok spekter bioaktivnih molekul, kot so rastni dejavniki, citokini in kemokini in s tem uravnavajo okolje okoli sebe.

Matične celice kot tovarna biološko aktivnih molekul

Več si lahko o njihovem parakrinem delovanju preberete v članku: Mechanisms involved in the therapeutic properties of mesenchymal stem cells